Činnosť klubu

Hlavnou činnosťou ŠSK je športovo strelecká činnosť zo vzduchových a malokalibrových zbraní a to rekreačného ako aj výkonnostného charakteru s hlavným zameraním na vyhľadávanie a výchovu talentov z radou mládeže.

ŠSK je registrovaným členom Slovenského streleckého zväzu a členovia ŠSK pôsobia v orgánoch tohto zväzu.

ŠSK spolupracuje so základnými a strednými školami v okrese Veľký Krtíš pri vyhľadávaní talentov a zároveň pre nich pravidelne organizuje okresné majstrovské súťaže a strelecké ligy okresného ako aj krajského charakteru .

ŠSK spolupracuje s Obcou Príbelce a ostatnými spoločenskými organizáciami v pri organizovaní rôznych aktivít pre širokú verejnosť