Členstvo v klube

Členom v klube sa môže stať každá svojprávna osoba staršia ako 15 rokov, ktorá súhlasí so stanovami klubu. Osoba mladšia ako 15 rokov sa môže stať členom klubu so súhlasom svojho zákonného zástupcu. Minimálny vek uchádzačov o členstvo nie je určený, dôležité sú fyzické predpoklady potrebné pre úspešné absolvovanie tréningového procesu.

Práva a povinnosti členov klubu sú zakotvené v Stanovách klubu (.pdf)

Platné základné členské a klubové príspevky od r. 2022:

  • Členovia do 16 rokov – minimálne 20.- € (horná hranica klubových príspevkov nie je určená)
  • Členovia nad 16 rokov – minimálne 30.- € (horná hranica klubových príspevkov nie je určená)

Členské a klubové je potrebné uhradiť v termíne do 31.01. /každoročne/.

Klubové príspevky nad rámec základného členského (20.- €, 30.- €) je možné uhrádzať počas celého kalendárneho roka buď v hotovosti do pokladne alebo na účet ČSOB Banka: č. SK42 7500 0000 0040 3007 4586. Noví členovia uhrádzajú členské poplatky pri registrácii.

Potrebná časť členských príspevkov je odvádzaná na SSZ a zvyšná časť príspevku je využitá na činnosť klubu.