Darujte nám 2%

V tomto čase sa ľudia a firmy rozhodujú, komu poukážu 2% (3%) podiel zo svojej zaplatenej dane z príjmov, ktorý môže byť využitý na podporu zmysluplných aktivít.

Obraciame sa preto na Vás s prosbou o podporu nášho Športovo streleckého klubu Príbelce aj v tomto roku. Činnosť nášho klubu je zameraná hlavne na vyhľadávanie a výchovu športových talentov z radou mládeže, čo sa nám doteraz darí aj vďaka tomuto príspevku.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám v minulých rokoch touto formou pomohli a chceme Vás ubezpečiť, že aj v tomto roku budú poskytnuté prostriedky zmysluplne využité.

Potrebné tlačivá – prílohy nižšie: