História klubu

História klubu ŠSK Príbelce siaha do konca 70. rokov 20. storočia, kde v obci Príbelce bola zahájená športová streľba. V týchto časoch vzniká ZO Zväzarm Príbelce a následne sa realizuje výstavba BŠA Príbelce.

Dňom 11. januára 1984 je odovzdaný BŠA ZO Zväzarmu Liaz Veľký Krtíš (požiadavka SÚV Zvazarm za účelom dokončenia výstavby a prevádzkovania BŠA).

Dňa 27. januára 1991 vzniká Strelecký klub Príbelce a ide o základný článok SSZ.

Dňa 28. apríla 1999 vzniká samostatný právny objekt /občianske združenie/ Športovo strelecký klub Príbelce.

Vlastné priestory získava ŠSK Príbelce 20. januára 2005. Už o pár dní neskôr a to konkrétne 28. januára 2005 sú schválené vlastné symboliky ŠSK Príbelce.

V priebehu roku 2006 sa podarilo zahájiť činnosť Školského strediska záujmovej činnosti pri ZŠ Príbelce.

V roku 2016 vzniká prvá oficiálna webová stránka ŠSK Príbelce. Po troch rokoch jej fungovania prechádza webová stránka modernizáciou, aby na prelome rokov 2019/2020 spĺňala náročné štandardy prístupnosti a legislatívne náležitosti.