Kontakt

Pavel Tomaškin /predseda ŠSK Príbelce/

  • Mobil: 0905 480 469
  • E-mail: patom@post.cz
  • sskpribelce.oz@gmail.com

Športovo strelecký klub Príbelce o.z.

Príbelce 278
991 25 Čebovce

IČO: 35990074
DIČ: 2021314702

Číslo účtu: ČSOB:

 IBAN: SK42 7500 0000 0040 3007 4586