Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra pozostáva z 5 členného výboru:

  • Pavel Tomaškin /predseda klubu, štatutárny zástupca/
  • Jaroslav Parkáni /podpredseda klubu/
  • Pavel Gajdoš /pokladník klubu/
  • Mgr. Mária Kollárová /tajomníčka klubu/
  • Peter Tomaškin /člen klubu/

Kontrolórom ŠSK Príbelce je Ing. Juraj Kasman

Športovo strelecký klub Príbelce má k 30. 12. 2017 celkom 49 členov. Predseda klubu ŠSK Príbelce – Pavel Tomaškin je zároveň Štatutárny zástupca ŠSK Príbelce.